Kursus i hjerte-lungeredning og brug af hjertestarter.

Grundejerforeningen Karmstengård råder nu over fire hjertestartere. De to sidste har været aktive siden 7. oktober 2017. To af vores hjertestartere har for nylig været udkaldt, og den ene blev taget i anvendelse af en af vores frivillige løbere. I forbindelse med anskaffelse af de to sidste hjertestartere har vi også købt et kursus i hjerte-lungeredning for op til 25 personer. Dette kursus tilbydes først og fremmest til dem, som allerede er tilmeldt som løbere. Der er også på forhånd reserveret 5 pladser til personale fra Børnehuset Karmsten, som beredvilligt giver “husly” og strøm til den ene af de to nye hjertestartere. Eventuelle ledige pladser vil derefter blive tildelt medlemmer af foreningen, som tilmelder sig som løbere efter princippet først til mølle.

Hvad er løberens opgave?

Løberne bliver alarmeret af alarmcentralen via den nye app; Hjerteløber fra Tryg Fonden. Den kan downloades fra App Store eller Google Play. Accepterer man missionen bliver man anmodet om at hente en specifik hjertestarter og sendt til den aktuelle adresse. Efter omstændighederne hjælper løberen derefter til, indtil ambulancen kommer.

25 kursuspladser

Det er vigtigt at man lærer at yde hjerte-lungeredning og bruge en hjertestarter. Hjertestarteren kan nemlig ikke stå alene. Den kræver, at der ydes hjerte-lungeredning dvs. hjertemassage og indblæsning med mund til mund. Jo hurtigere hjerte-lungeredning påbegyndes, jo bedre er chancerne for overlevelse uden mén.

Grib chancen og meld dig:

Meld dig, også selvom du har været på kursus, hvis du vil lære at yde hjerte-lungeredning og bruge en af vores hjertestartere.

Kursus afholdes på Græstedgård, lokale 10

tirsdag den 9. januar 2018 fra kl. 18.30 til 22.00

Under kurset vil der være mulighed for at få lidt at spise og drikke.

Tilmelding

Hvis du ønsker at deltage, skal du skrive til: nbs@karmstengaard.dk senest den 31. december 2017 og oplyse: fulde navn, adresse, e-mail og telefonnummer.