Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Tirsdag den 16. juni 2020 kl. 19.30, Kantinen på Toftehøjskolen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forgangne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for året 2019 til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen:
  1. Kontingent: Bestyrelsen foreslår DKK 400,-
  2. Budget 2020
  3. Renovering af Sandhøjen
 5. Forslag fra medlemmerne.
 6. Valg til bestyrelsen:
  1. Tre medlemmer til bestyrelsen:
   På valg er: Jesper Skytte (modtager genvalg) og Johan Hahn (modtager genvalg). Torben Jørgensen ønsker at udgå af bestyrelsen.
  2. 2 suppleanter til bestyrelsen.
 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 8. Eventuelt

Bemærkninger:

Ad. pkt. 5: Forslag fra medlemmerne
I henhold til vedtægterne § 16, stk. 2, skal forslag fra medlemmerne skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingen (inden 2. juni 2020). Af praktiske hensyn bedes eventuelle forslag sendes til formanden: Mikkel Horslund Elvej, Petuniavej 9, e-mail: mel@karmstengaard.dk.

Husk, at forslagsstillere selv skal være til stede på generalforsamlingen, ellers vil forslaget ikke blive behandlet.

De indkomne forslag vil være at se på foreningens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

OBS!
Referat fra generalforsamlingen vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside.

Som sædvanlig vil foreningen byde på en lille forfriskning i aftenens løb.

 

Forslag fra bestyrelsen til den ordinære generalforsamling den 16. juni 2020:

Vedrørende pkt. 4.c.
Bestyrelsen ønsker at renovere foreningens fællesareal Sandhøjen/Rævehøjen. Vi ønsker at gøre følgende:

 • Anlægge en sti langs hegnet ved rutsjebanen og gyngestativet.
 • Løfte trækronerne på grantræer ved gyngestativerne
 • Opsætte  4 borde/bænkesæt
 • Plante blomsterløg på skrænten ud mod Violvej.
 • Plante enkelte kirsebærtræer på skråningen mod Orkidevej
 • Maling/vedligehold af hegn, gynger og tårn.

Bestyrelsen anmoder om DKK 80.000, – til dette projekt.

Bilag:
Følgende bilag kan findes på foreningens hjemmeside: https://karmstengaard.dk/moeder-og-referater/

 • Regnskab for 2019 og budget for 2020
 • Bestyrelsens beretning for 2019

Venlig hilsen
Bestyrelsen