Indlæg af mikkel@komm-fu.dk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024

Tid og sted Søndag den 21-04-2024 klokken 11.00 Ølstykke Bibliotek (mødesal kælder) , Ølstykke Dagsorden: Valg af dirigent. Valg af referent Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forgangne år. Forelæggelse af det reviderede regnskab for året 2023 til godkendelse. Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår at der bruges 80.000.- kroner til rydning og saltning […]

Bestyrelsens beretning for året 2023

Vi har afholdt ordinær generalforsamling hvor beretning – regnskab og budget blev godkendt ved valg til bestyrelsen lykkedes at få valgt en ny formand, så derfor indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Vi fik afholdt en ekstraordinær i juni med et meget stærkt fremmøde fra vores medlemmer og en ny formand valgt. Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder […]

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Tirsdag den 16. juni 2020 kl. 19.30, Kantinen på Toftehøjskolen Dagsorden: Valg af dirigent. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forgangne år. Forelæggelse af det reviderede regnskab for året 2019 til godkendelse. Forslag fra bestyrelsen: Kontingent: Bestyrelsen foreslår DKK 400,- Budget 2020 Renovering af Sandhøjen Forslag fra medlemmerne. Valg til bestyrelsen: Tre medlemmer […]

Udskydelse af generalforsamling

Kære alle Normalt plejer vi at afholde generalforsamling i slutningen af april. Men på grund af de forskellige påbud ifm. coronavirusen, kan det desværre ikke lade sig gøre i år. Som det ser ud nu, satser vi på at få sat en dato i starten af juni, hvor vi forhåbentlig igen har mulighed for at […]

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Mandag den 29. april 2019 kl. 19.30, Kantinen på Toftehøjskolen Dagsorden: Valg af dirigent. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Forelæggelse af det reviderede regnskab for året 2018 til godkendelse. Forslag fra bestyrelsen: Kontingent: Bestyrelsen foreslår DKK 400,- Budget 2019 Opsætning af 2 bænke på Sandhøjen Opsætning af 2 bænke på Engen […]

Informationer omkring Skenkelsø sø

På generalforsamlingen den 19. april 2018 efterlyste mange et sted, hvor man kan gøre sig bekendt med kommunens planer omkring Skenkelsø sø. Nedenfor kan man se de dokumenter, som bestyrelsen har omkring emnet. Budget Referat af møde med grundejerforeningerne omkring Skenkelsø Sø den 13. december 2017 Leg og Oplevelse ved Skenkelsø Sø – Dispositionsforslag juni 2017

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

Torsdag den 19. april 2018 kl. 19.30 – Græstedgård, lokale 10 Dagsorden: Valg af dirigent. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Forelæggelse af det reviderede regnskab for året 2017 til godkendelse. Forslag fra bestyrelsen: Opsætning af bænke Renovering/forskønnelse af Sandhøj Bidrag til anlæg på engen ved Skenkelsø sø Forslag fra medlemmerne. Forslag […]