Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Mandag den 29. april 2019 kl. 19.30, Kantinen på Toftehøjskolen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for året 2018 til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen:
  1. Kontingent: Bestyrelsen foreslår DKK 400,-
  2. Budget 2019
  3. Opsætning af 2 bænke på Sandhøjen
  4. Opsætning af 2 bænke på Engen
 5. Forslag fra medlemmerne.
 6. Valg til bestyrelsen:
  1. Valg af formand
  2. Et/to medlemmer til bestyrelsen (afhængig af valg af formand):
   På valg er: Torben Jørgensen (modtager genvalg). Malene Fynbo Bredahl (ønsker ikke genvalg)
  3. 2 suppleanter til bestyrelsen.
 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 8. Eventuelt.

Bemærkninger:

Ad. pkt. 5: Forslag fra medlemmerne
I henhold til vedtægterne § 16, stk. 2, skal forslag fra medlemmerne skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingen (inden 15. april 2019). Af praktiske hensyn bedes eventuelle forslag sendt til formanden: Mikkel Horslund Elvej, Petuniavej 9, 3650 Ølstykke, e-mail: mel@karmstengaard.dk.

Husk, at forslagsstillere selv skal være til stede på generalforsamlingen, ellers vil forslaget ikke blive behandlet.

De indkomne forslag vil være at se på foreningens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen.

Forslag fra bestyrelsen til den ordinære generalforsamling den 29. april 2019:

Vedrørende pkt. 4.c.
Da vi i bestyrelsen synes, at samarbejdet med kommunen omkring opsætning af bænke har været en god oplevelse og udmøntet sig i nogle pæne bænke til en overkommelig pris, ønsker vi at opsætte yderligere to bænke på Sandhøjen, der godt kunne bruge nogle flere siddepladser.

Bestyrelsen anmoder om DKK 12.000, – til dette projekt.

Vedrørende pkt. 4.d.
Bestyrelsen ønsker ligeledes at tilbyde kommunen at bidrage med to bænke til opsætning på Engen. Selv om Engen ikke er placeret i vores forening, er det vores opfattelse, at mange af vores beboere ivrigt benytter den. Samtidig er Engen et område, der har andel i, hvor attraktivt eventuelle tilflyttere opfatter husene i vores forening.

Bestyrelsen anmoder om DKK 12.000, – til dette projekt.

OBS!
Referat fra generalforsamlingen vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside.
Som sædvanlig vil foreningen byde på en lille forfriskning i aftenens løb.

Alle medlemmer bør have modtaget samme indkaldelse i deres postkasse, inklusiv regnskab, budget og beretning.

Venlig hilsen
Bestyrelsen