Bestyrelsens beretning for året 2023

Vi har afholdt ordinær generalforsamling hvor beretning – regnskab og budget blev godkendt ved valg til bestyrelsen lykkedes at få valgt en ny formand, så derfor indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Vi fik afholdt en ekstraordinær i juni med et meget stærkt fremmøde fra vores medlemmer og en ny formand valgt.

Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder i 2023 og de første måneder i 2024.

I august blev der holdt sommerfest hvor ca.120 af vores medlemmer og deres familier fik nogle fornøjelige timer på Sandhøjen.

Vi har fået etableret et aktivitetsudvalg hvor der pt. Er 7 medlemmer der får stablet aktiviteter benene, foreløbig er det blevet til tøjbyttedag og i nær fremtid loppemarked, og meget mere venter.

Vi er desværre løbet ind i problemer med at låne lokaler til vores aktiviteter, da vi ikke er en forening, der er berettigede til at bruge kommunens lokale udover til vores generalforsamling.

Vi har i det forgangne år fået færdiggjort lyset på Sandhøjen.

Vi fik desværre en vinter med meget sne som gav problemer med rydning og saltning, så vores affald ikke blev afhentet i en periode. Bestyrelsen satte ind med sneplov, desværre var mængden af sne så stor at mange blev ramt af problemer med sne der hobede sig op.

Vi valgte i den sidste del af sneperioden at sætte ind med saltning.

Vores vejnet, som er kommunens, har lidt meget under diverse opgravninger hvilket er blevet påtalt over for kommunen via APP tip Egedal