På grund af restriktioner, har vi endnu ikke fået afholdt årets generalforsamling. Men nu er der sat en dato, så sæt gerne kryds i kalenderen og tilmeld jer via formularen nedenfor.

Vi afholder generalforsamling:
19/8-2021, kl. 20:00 – 22:00
Mødelokale 10 Græstedgård
Udlejrevej 3B, 3650 Ølstykke

Indkaldelse med dagsorden vil blive husstandsomdelt meget snart.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forgangne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for året 2020 til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen:
  1. Kontingent: Bestyrelsen foreslår DKK 400,-
  2. Budget 2021
 5. Forslag fra medlemmerne.
 6. Valg til bestyrelsen:
  1. 2 medlemmer til bestyrelsen (formand + medlem):
   På valg er: Mikkel Horslund Elvej (modtager ikke genvalg) og Anna Borgen (modtager ikke genvalg).
  2. 2 suppleanter til bestyrelsen.
 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 8. Eventuelt.

Bemærkninger:

Ad. pkt. 5: Forslag fra medlemmerne
I henhold til vedtægterne § 16, stk. 2, skal forslag fra medlemmerne skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingen (inden 5/8 2021). Af praktiske hensyn bedes eventuelle forslag sendes til Mikkel Horslund Elvej, Petuniavej 9, e-mail: mel@karmstengaard.dk.

Husk, at forslagsstillere selv skal være til stede på generalforsamlingen, ellers vil forslaget ikke blive behandlet.

De indkomne forslag vil være at se på foreningens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen.

OBS!
Referat fra generalforsamlingen vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside.
Som sædvanlig vil foreningen byde på en lille forfriskning i aftenens løb.

Bilag:

 • Regnskab for 2020 og budget for 2021
 • Bestyrelsens beretning for 2020

Tilmelding

På grund af corona, vil vi i år gerne bede jer om at tilmelde jer generalforsamlingen, så vi på forhånd har en fornemmelse af, hvor mange der dukker op, og vi kan reagere ift. eventuelle restriktioner. I tilmelder jer via formularen her: