Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024

Tid og sted
Søndag den 21-04-2024 klokken 11.00
Ølstykke Bibliotek (mødesal kælder) , Ølstykke

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent
 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forgangne år.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for året 2023 til godkendelse.
 5. Forslag fra bestyrelsen:
  1. Bestyrelsen foreslår at der bruges 80.000.- kroner til rydning og saltning af vejene ved og efter snefald pengene er sat af i budgettet, så ingen stigning ( Rydning og saltning efter behov).
  2. Bestyrelsen foreslår der sættes 448.500.-til at salte samtlige fortove i foreningen ifølge vejdirektorat opgørelse at der er saltet 65 dage i 2023. Samtidig sættes kontingentet op med 1033.- til 1433.- kroner pr år
  3. Bestyrelsen foreslå at der afsættes 230.000-.-Saltning og rydning af fortove i en de ca. 20 gange hvor der kommer sne, kontingentet hæves med 529,kroner til 929 kroner pr år.
  4. Bestyrelsen bemyndiges til at fortsætte med projekt skur på sandhøjen, samt reparation af hegn rundt om pladsen og bemyndiges til at bruge op til kr. 90.000 på projektet
  5. Kontingent: Bestyrelsen foreslår ?.
  6. Budget 2024
 6. Forslag fra medlemmerne
 7. Valg til bestyrelsen:
  • formand Søren kongedam Larsen ikke på valg
  • bestyrelses medllemer-Sebastian Mikkelsen- ikke på valg
  • bestyrelses medlem David Munch): ikke på valg
  • Johan Hahn modtager genvalg som bestyrelsesmedlem
  • Flemming Zent modtager genvalg som bestyrelsesmedlem
 8. valg af suplanter
  • Jesper Skytte modtager genvalg som suplant
  • Karsten Jensen modtager genvalg som suplant
 9. eventuelt

Ad. pkt. 5: Forslag fra medlemmerne

I henhold til vedtægterne § 16, stk. 2, skal forslag fra medlemmerne skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingen (inden 07.04 2024). Af praktiske hensyn bedes eventuelle forslag sendes til formanden: Søren Kongedam Larsen Solsikkevej 25, e-mail: bestyrelsen@karmstengaard.dk.

Husk, at forslagsstillere selv skal være til stede på generalforsamlingen, ellers vil forslaget ikke blive behandlet.  De indkomne forslag vil være at se på foreningens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

OBS!
Referat fra generalforsamlingen vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside.
Som sædvanlig vil foreningen byde på en lille forfriskning og en pølse med brød eller kartoffelsalat

Bilag:

Følgende bilag kan findes på foreningens hjemmeside: https://karmstengaard.dk/moeder-og-referater/

 • Buget for 2024
 • Regnskab for 2023