Ingen forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen

Ved fristens udløb den 5. april 2018 var der ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen den 19. april 2018.